Vissen rond Drechtsteden

Locatie Verkrijgbaar
Om in de stad Dordrecht te mogen vissen is een jaarvergunning nodig. In de stad is veel water zij het dat de havens niet makkelijk toegankelijk zijn vanwege de watersportverenigingen die hun steigers hebben afgesloten. Er loopt een verbinding tussen de Boven-Merwede en het Drierivierenpunt in de stad: het Wantij. Dit water kun je in de landelijke lijst van viswateren terugvinden. De rivieren De Noord en Oude Maas staan eveneens in deze lijst zoals ook de begrenzing tussen het Eiland van Dordt en de Hoekse Waard, de Dordtse Kil. Van der Ven Hengelsport , losse vergunning
€ 9,50
(of lid maatschap bij de Verenigde Hengelsport Regio Dordt, voor de Vispas)
Aan de overkant van Dordrecht liggen Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht en even verder Hendrik Ido Ambacht en Hardinxveld-Giesendam. De stadswateren in Zwijndrecht, Sliedrecht en H.I. Ambacht staan in de landelijke lijst
Voor vissen binnen de gemeente Papendrecht geeft de gemeente zelf een visvergunning uit. Via de site van de gemeente te bestellen. Gemeente Papendrecht
kosten €20,40
Visrechtsen Van Wijk: Beneden-Merwede.
Hier is het iets ingewikkelder omdat de rivier is verpacht aan beroepsvissers. Zij verkopen vergunningen aan particulieren.
Van de Tolsteeg in Sliedrecht tot de instroming van De Noord te Papendrecht
Fa. Van Wijk tel: 0184-661294.
Kosten ongeveer € 50,– per jaar.

Visrechten De Koning: Beneden Merwede zijn gesplitst in twee gedeelten:

  1. de noordelijke rivierhelft van de Merwede, het gedeelte gelegen tussen het Langeveer te Hardinxveld-Giessendam en de Zwijnskade (Rietlanden) te Sliedrecht.
  1. de noordelijke rivierhelft van de Merwede, het gedeelte gelegen tussen de Schelluinersloot te Hardinxveld-Giessendam (= nagenoeg gelijk met km raai 958) en het Langeveer te Hardinxveld-Giessendam, waarbij inbegrepen de Avelingen en de Bout.

Schriftelijke toestemming verkrijgbaar bij:

Jan de Koning tel: 06-44312318.
Kosten ongeveer € 12,50 per jaar.

Visrechten Klop:

Vóór het gedeelte van de oude gasfabriek tot de Tolsteeg in Sliedrecht

Fa. Klop tel: 0184-613564. Kosten ongeveer € 10,– per jaar
De Boven-Merwede staat in de landelijke lijst samen met een aantal wateren in de Dordtse Biesbosch. Vissers met een boot zijn duidelijk in het voordeel, zeker als het over vliegvissen gaat op bijvoorbeeld snoek en snoekbaars op de Oude Maas. Op de Boven-Merwede kun je wadend vissen op sterke riviervissen. Per auto redelijk te bereiken via de parkeerplaatsen bij de Oost- en Zuidhaven.  
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Ten oosten van Dordrecht ligt de Alblasserwaard. Een aantal wateren staan in de landelijke lijst.
Er zijn diverse verenigingen actief, een stuk of vijftien. Als je lid wordt van zo’n vereniging krijg je naast een vergunning voor het verenigingswater ook een gezamenlijke “Toestemming Hengelsport Alblasserwaard-West” en toestemming van de “Stichting Werkgroep Linge & Merwedekanaal”.
Het geheel omvat een groot gebied aan viswater met name in het poldergebied en ook de riviertjes de Goudriaan, Graafstroom en (gedeeltelijk) Giessen.
Lidmaatschap. Toestemming gratis
Water rondom de Gasunie Wijngaarden (aangegeven op de vergunning) Uitsluitend vliegvissen toegestaan. Zie vergunning voorwaarden-gasunie.

Lidmaatschap

VVC Drechtsteden, info@vvcd.nl

en dan nog dit:

De Alblasserwaard is het thuiswater van de VVCD, in de winter vissen we op snoek en in de andere seizoenen op met name ruisvoorn. Helaas heeft de visstand ook hier te lijden van de veranderende waterkwaliteit, de aalscholvers en meervallen. Desalniettemin is het goed vissen in de polders. Vliegvissen betekend veel lopen en zoeken. Als je de vis hebt gevonden kun je gouden uurtjes beleven.

Voor meer informatie, contactgegevens e.d. kun je de VVCD benaderen.