Lid worden

Wil je lid worden ?

Het lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar.
Nieuwe leden kunnen per kwartaal inschrijven en betalen een bedrag van € 2,50 voor administratiekosten.
De contributie wordt in het eerste jaar evenredig (dus per kwartaal) berekend.
Het lidmaatschap loopt ten minste tot en met 31 december van elk jaar.
De verschuldigde contributie moet in één keer betaald worden.

Het is ook mogelijk om donateur van de VVCD te worden.
Contributie of donaties worden gestort op het bankrekeningnummer van de club:

ABN/AMRO rek. nr. NL97 ABNA 0501626360 t.n.v. N. van Stenis te Dordrecht

email n.vanstenis@gmail.com
tel.0624726654.