Bestuur

Voorzitter Slingerland   Dirk-Jan 06-11007188 djs5@live.nl
Secretaris / Ledenadministratie Schieveen   Willem 06-22332233 secretaris@vvcd.nl
Penningmeester Stenis van Nico 078-6511801 nicovanstenis@live.nl