Boetebedragen 2023

Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels

 € 150,-
Geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels € 330,-
Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming € 100,-
Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst € 100,-
Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet € 300,-
In de gesloten tijd vissen met verboden aas € 100,-
Nachtvissen op plekken waar dit niet mag € 100,-
Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage € 150,-
Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is € 100,-
1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming € 100,-
Meer dan 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming € 100,-
Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen € 300,-
Vissen met een levende aasvis € 410,-
Ondermaatse vis voorhanden hebben € 150,-
Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is € 150,-
Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties 
Valse persoonsgegevens opgeven € 410,-
Niet op eerste vordering tonen ID bewijs € 100,-
Verboden toegang voor onbevoegden € 100,-
Handelen in strijd met toegangsbepaling € 100,-
Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden € 150,-
Afval achterlaten in openbare ruimte € 150,-
Wildplassen of -poepen € 150,-
In de openlucht vuur stoken € 300,-
Wildkamperen € 150,-

Bovenop de vermelde boetebedragen komen nog € 9,-
administratiekosten.

De opbrengsten van de boetebedragen vloeien rechtstreeks
naar de staatskas.